София,
11
юни
2013
|
00:00
Europe/Sofia

Българите се наслаждават повече на работата си отколкото преди година

София, 11 юни 2013 г. – 65% от българските бизнесмени и служители се наслаждават на работата повече, отколкото преди година показва последното проучване на Регус. Индексът на Регус за баланс между работа и личния живот е спаднал с четири пункта спрямо миналата година, което показва, че хората в бизнеса се борят с натрупващо се напрежение на работа.

Според проучването, проведено сред 26,000 професионалисти от повече от 90 държави, индексът за баланс между работа и личния живот в България е 119 пункта – с един пункт по-малко от нивото в глобален мащаб – 120. 69% процента от бизнесмените в България смятат, че прекарват достатъчно време вкъщи със семейството си, а 77% усещат, че продуктивността им се е увеличила, в сравнение с миналата година. 58% от анкетираните в България смятат, че прекарват повече време в работа.

Добър баланс между професионалните ангажименти и личния живот постигат най-успешно собствениците на бизнес и представителите на по-младите поколения. Може би, противно на общоприетите схващания, в световен мащаб, поколението на Бейби Бумърите изглежда по-малко вещо при съвместяването на работата и личния живот.

В цял свят, по-младите служители се наслаждават на работата повече от Бейби Бумърите (76% в сравнение с 64%) и са по-доволни от своето ниво на производителност (81% в сравнение с 69%.). Предишни проучвания на Регус показват, че 72% от професионалистите в световен мащаб смятат, че гъвкавото работно време подобрява тяхната продуктивност.

“Служителите, които се чувстват щастливи на работа, са по-продуктивни и е по-малко вероятно да напуснат фирмата. Тъй като пазарът на труда се подобрява, фирмите осъзнават, че за да наемат или задържат талантите, трябва да се фокусират върху разширяване на техните гъвкави работни политики, като например избор на работни места. Това вече се случва - доказателство е нашата мрежа от местни центрове, които се използват всеки ден от хора, работещи гъвкаво.“ споделя Катерина Ману, Генерален мениджър на Регус за Балканите.

Поколение Y: родени след 1980 г.; Поколение X: родени в периода 1965-80 г. Бейби Бумъри: родени в периода 1945-1964 г.

За повече информация, моля, посетете: www.regus.com