София,
07
декември
2011
|
00:00
Europe/Sofia

В готовност или не?

София, 7 декември, 2011 г.

Над половината (56%) от българските фирми не разполагат с план за възстановяване при бедствия и аварии за своето ИТ оборудване, а още по-голям процент от тях (67%) нямат установени изисквания за непрекъснат бизнес процес на работното място. Катастрофалната поредица от бедствия, връхлетяла през 2011 година, като бедствието в Япония, например, постави въпроса за възстановяването при бедствия и аварии на първо място в дневния ред на бизнес заседанията, най-вече заради големите разходи за преодоляване на природните катастрофи и последиците от тях. Въпреки че ние в България не сме претърпели бедствия от такъв мащаб, би трябвало да сме подготвени за евентуални сривове, които могат да костват милиарди. Макар и не както в този краен пример, последиците от не толкова необичайни събития като пожари и вандалски действия може също да нанесат сериозни щети на бизнеса.

За да отчете пулса на "подготвеността" на бизнеса в глобален мащаб, Регус, най-големият световен доставчик на гъвкаво работно пространство, в своята най-нова анкета проучи мненията на над 12 000 хора от бизнеса в 85 страни и установи, че значителен дял от фирмите поемат големи рискове с активите на своите акционери, като не се ангажират с подходящи предпазни мерки. Ето и резултатите:

· 56% от българските фирми срещу 45% от фирмите в глобален мащаб не разполагат с план за възстановяване при бедствия и аварии, който да гарантира, че компютърните им системи ще бъдат възстановени и ще работят в рамките на 24 часа;

· В глобален мащаб 55% от фирмите нямат възможности за възстановяване на работните места, които да бъдат налични в рамките на 24 часа, и България също е една от тях с 67% от българските фирми, неразполагащи с план за възстановяване на работните места;

· За българските фирми статистически е по-вероятно да смятат, че разходите за възстановяване при бедствия и аварии са твърде високи (41%), отколкото средно статистическият показател (33%);

· Над половината от българските респонденти (56%) декларират, че биха инвестирали във възстановяване на работните места, ако разходите за услугата са приемливи, в сравнение с 55% в глобален мащаб;

· Глобално, въпреки че по-големите фирми са по-добре подготвени от по-малките за възстановяване при бедствия и аварии, 26% от големите корпорации все още не разполагат с решения за възстановяването при бедствия и аварии за своите ИТ системи, а 40% нямат решения за възстановяване на работните места;

· За компаниите, които продават финансови услуги (71%) и ИКТ фирмите (66%), в глобален мащаб е по-вероятно да имат план за непрекъснат бизнес, въпреки че повече от 40% от фирмите в тези сектори нямат решения за възстановяване на работните места.

Гари Гъртлър, говорителят на Регус, коментира: “Проучването показва, че въпреки данните, че възстановянето след средностатистическо бедствие може да струва до 500 000 $, то не е толкова широко разпространено след българските фирми, както се смята, особено ако се вземе предвид възстановяването на работните места.[1]

Г-н Гъртлър продължава: "Две пети от фирмите в България смятат, че разходите за възстановяване при бедствия и аварии са твърде високи, но много от тях също така съобщават, че са склонни да заплащат месечна такса, за да имат достъп до решение за възстановяване при бедствия и аварии в извънредни случаи. Това показва, че въпреки че много фирми разчитат само на късмета, нагласите им са в процес на промяна. С постепенното навлизане на достъпни стоки и услуги в целия свят е по-вероятно все повече фирми да се отказват да разчитат на добрия късмет и да започнат сериозно да планират своите решения за неблагоприятни обстоятелства."

- Край -