(kigali,
03
септември
2012
|
00:00
Europe/Sofia

Все повече служители в България работят под напрежение

(София – 3ти септември 2012) – Най-новото проучване на глобалния доставчик на офис решения Регус разкрива, че служителите в България изпитват повече стрес. Изследването, осъществено сред над 16 000 професионалисти по целия свят, установи, че четири пети от служителите в България (82%) твърдят, че през последната година са по-стресирани.

Смята се, че някои национални фактори, както и продължаващата нестабилност в световната икономика допринасят за нарастващия стрес, а респондентите на проучването потвърждават, че основните причини за това са с професионален, а не личен характер, като личните финанси, работата и ръководството са начело на списъка.

Проучването е насочено и към възможните решения, като резултатът е, че повече от половината български респонденти (56%) определят гъвкавите условия за работата като начин намаляване на стреса.

Основните резултати включват:

  • Основните причини за стрес са: лични финанси (67%), работа (54%) и ръководство (39%);
  • ·56% от респондентите твърдят, че гъвкавите условия за работата намалява стрес
  • Над половината респонденти (51%) смятат, че гъвкавият начин на работа е по-благоприятен за семейството;
  • 41% от респондентите казват, че гъвкавата организация на работа е по-евтина от работата на фиксирано място, а 72% твърдят, че увеличава продуктивността. Това показва, че мерките за намаляване на стреса на работещите са и много рентабилни;
  • В глобален аспект е по-вероятно служителите в малки фирми (42%) да бъдат стресирани от работата си с клиентите, за разлика от тези в големите компании (27%). Служителите в малките фирми пък са по-малко притеснявани от ръководството (20%), отколкото колегите им в големите компании (40%);

Гари Гъртлър, говорител на Регус, коментира: "Няма съмнение, че стресираните служители не са щастливи и са с влошено здраве, така че фирмите, които искат да помогнат на служителите си да водят по-пълноценен живот, трябва да анализират и да се преборят с нивата на стрес в организацията си. Все пак тежестта на стреса се усеща не само от работещите, но и от фирмите, когато открият, че служителите им не могат да изпълняват исканото, нуждаят се от повече болнични дни и са по-малко ефикасни.

"Потвърждавайки предишни изследвания на Регус, които показват, че 58% от работещите се чувстват в по-добро здравословно състояние, като пряк резултат от гъвкавата организация на работа,[1] респондентите идентифицират гъвкавите условия на работа като едно от възможните решения за високите нива на стрес. Освен това, те съобщават, че гъвкавостта е по-благоприятна за семейството, тъй като помага за подобряването на цялостния баланс между работата и личния живот, както и благосъстоянието им. Като добавим и виждането, че гъвкавата организация на работа повишава продуктивността и струва по-малко от традиционната работа в офис, идеята да се помогне на служителите да намалят нивата на стрес с по-голяма гъвкавост придобива значимост."

[1] Регус, Гъвкавостта увеличава продуктивността, февруари 2012