София,
10
май
2012
|
00:00
Europe/Sofia

Все повече хора намират баланс между работата и личния си живот показва проучване на Регус

(София – 10 май 2012 г.) – Все повече хора на бизнеса в България заявяват, че успяват все по-лесно да балансират работата и личния си живот, според публикувания днес нов индекс на Регус за баланса между работата и личния живот. Въпреки че работят по-усилено от всякога, хората се чувстват по-удовлетворени от работата си и повечето от тях смятат, че разполагат с достатъчно време, което да прекарват в къщи или в преследване на личните си цели. Индексът сравнява индикаторите за удовлетвореност от работата и възгледите на респондентите относно цялостния им баланс между работата и личния живот с данните от реалния живот от глобалната анкета на 16 000 професионалисти в повече от 80 страни. Той регистрира повишение от 29% за баланса между работата и личния живот на служителите в България между 2010 г. и 2012 г.

Основните резултати включват:-

· Текущият показател на индекса на България е 97, много под средния глобален показател от 124.· Половината от работещите се чувстват по-удовлетворени от работата си (50%) и повечето от тях смятат, че разполагат с достатъчно време, което да прекарват в къщи или в преследване на личните си цели (59%) · Повечето от работещите (59%) заявяват, че постигат повече в работата си, отколкото през 2010 г., което потвърждава връзката между продуктивността и добрия баланс между работата и личния живот.· Над една четвърт (30%) от респондентите смятат, че бизнес организациите се опитват да намалят времето за пътуване на служителите, като признават, че дългото пътуване до работното място и обратно създава напрежение за работещите;

Гари Гъртлър, говорител на Регус коментира: "С публикуването на нашия нов индекс за баланса между работата и личния живот идва окуражителната новина, че работещите отчитат, че хармонията между работата и личния им живот се подобрява. След първоначалния голям спад на пазара преди 2010 г. и последвалият го глобален икономически крах не е изненадващо, че работещите заявяват, че сега се чувстват по-добре. Например, безпокойствата относно сигурността на работното място са намалели в някои сектори от началото на икономическия спад, а неотдавнашното проучване на Регус потвърждава, че глобалното бизнес доверие се стабилизира. Анкетата също така потвърждава важната предпоставка, че по-удовлетворените служители са и по-продуктивни, като убедително мнозинство от респондентите заявяват, че постигат по-добри резултати през 2010 г.

"Добрият баланс между работата и личния живот е жизнено важен за здравословния живот на служителите, както и за удовлетвореността им от работата. Този индекс, обаче, прокарва и нови пътища, като показва, че този баланс е също така необходим и за бизнес растежа. Най-после тази анкета предоставя солидни доказателства, които свързват продуктивността с един по-добър , по-гъвкав стил на живот и дава сигнал на всички бизнес организации спешно да преразгледат собствените си работни практики."

"С подобряването на икономическите условия пазарът на работна сила става по-динамичен и бизнес организациите, които искат да наемат и да задържат най-добрите професионалисти, не могат да си позволят да пренебрегнат значението на репутацията на фирмите, която осигуряват добър б��ланс между работата и личния живот. Освен това, в периода на икономически спад бизнес организациите стават все по-ориентирани към постигане на резултати и навсякъде се вижда стремежът към избор на по-нетрадиционни работни практики и увеличаване на ефективността чрез предоставяне на повече гъвкавост на служителите. Една от тези мерки, която става все по-популярна, е да се съдейства на работещите за намаляване на уморителното и непродуктивно време, прекарано в пътуване, чрез въвеждане на по-гъвкави практики на работа.

"Независимо дали тези мерки дават възможност на служителите да пътуват в извънпиковите часове, да работят от места по-близо до дома или да прекарват повече време със семействата си, няма съмнение, че осигуряването на възможности на служителите да работят по техния начин се признава като един фактор с все по-голямо значение за продуктивността и благосъстоянието на работещите."

- Край –

Индекс на Регус за баланса между работата и личния живот

Анкетата осъществи проучване на мненията на над 16 000 хора от бизнеса в повече от 80 страни от глобалната база данни с контакти на Регус. Глобалната база данни с контакти на Регус включва повече от 1 милион хора, занимаващи се с бизнес, и е широко представителна за висшите мениджъри и собственици на бизнес в цял свят. Респондентите са интервюирани относно работното им време, степента на удовлетвореност от времето, прекарано в къщи или със семейството, както и за техните мнения относно това дали има подобрения в цялостния им баланс между работата и личния живот. Индексът сравнява тези данни и ги отчита спрямо основна стойност, установена на 100 през 2010 г. Проучването е организирано и проведено от независимата организация MindMetre, www.mindmetre.com