София,
21
март
2011
|
00:00
Europe/Sofia

Гъвкавата организация на работата вече е правило, а не изключение

София, 21 март 2011 г. –Четири пети от компаниите по света сега предлагат на персонала си гъвкава организация на работата.По-голямата част от същите тези компании установяват, че гъвкавата организация на работата им носи големи ползи като повишена производителност на персонала, намалени режийни разходи и постигане на по-добър баланс между работата и личния живот на служителите. 60% от фирмите в глобален план смятат, че разходите за гъвкава организация на работата са по-малко, отколкото за работа в постоянно офис пространство.Такива са основните резултати в доклада от новото глобално проучване на Регус, което се базира на отговори от 17 000 бизнес организации от 80 страни.

Гари Гъртлър, говорителят на Регус – България, коментира: "Това, че гъвкавата организация на работата се е превърнала в правило, е добра новина за всички: от работодателя до служителя, от семействата до обществото като цяло, включително и за околната среда.За първи път глобален доклад, базиран на отговори от 17000 респонденти, предоставя убедителни статистически доказателства за наличието на гъвкава организация на работата и предимствата, произтичащи от това".

Три четвърти от бизнес организациите, които предлагат гъвкава организация на работата, отчитат, че техният персонал се радва на по-добър баланс между работата и личния живот и на повишена мотивация и удовлетвореност; половината от тях смятат, че продуктивността на персонала се е повишила, а една четвърт твърдят, че това им помага да се реорганизират бързо, за да посрещнат предизвикателствата на бързия растеж.Една четвърт от бизнес организациите, които предлагат гъвкава организация на работа, също така са на мнение, че тяхната стратегия им помага да имат достъп до по-широк кръг от професионалисти и да наемат хора в отдалечени локации.

Същевременно проучването установява, че доверието си остава основната пречка за много компании, които предлагат гъвкава организация на работа: 40% от бизнес организациите предоставят тази привилегия само на висшия персонал."Базирайки правото на гъвкава организация на работа върху високопоставеността в компанията, някои фирми пропускат големи възможности и могат дори да отблъснат някой нов талант, който са успели да привлекат с големи усилия", казва още говорителят на Регус и добавя:

"При наличие на проучвания, които показват, че с предоставянето на известна степен на гъвкавост на служителите продуктивността се увеличава,[1] е разочароващо да се види как някои компании, по причини, свързани с липса на доверие, се въздържат от предлагане на гъвкава организация на работа за всички техни служители.Въпреки това, тъй като една голяма част от тях виждат нейните предимства, макар че не я практикуват в момента, през настоящето десетилетие можем да очакваме по-нататъшно разрастване на гъвкавата организация на работа".

- Край -

Методология

През месец февруари 2011 година са интервюирани повече от 17 000 бизнес респонденти от глобалната база данни с контакти на Регус. Глобалната база данни с контакти на Регус включва повече от 1 милион хора, занимаващи се с бизнес, и е широко представителна за висшите мениджъри и собственици на бизнес в цял свят. Респондентите са интервюирани относно възгледите им за икономическите перспективи и практиките за гъвкава организация на работата. Проучванията са организирани и проведени от независимата организация MarketingUK.

[1] Гъвкавата организация на работата повишава продуктивността, 11януари 2011 г., Talking Point, Ecclesiastical; Благодарение на работата от вкъщи служителите могат да свършат допълнително работа за още два работни дни, 05юни 2010 г., The Telegraph; Flexible Working, 2008, The IoD