София,
10
септември
2013
|
00:00
Europe/Sofia

Изпълнителните кадри в България работят гъвкаво поне през половината от работната седмица

София, 10-ти септември 2013 г. – Според новото проучване на световния доставчик на гъвкаво работно пространство Регус, само в България две трети от изпълнителните кадри работят гъвкаво поне през половината от работната седмица (60 процента). Проучването на Регус, което включва повече от 26 000 бизнес ръководители в 90 страни, посочва, че 48 процента вече работят дистанционно поне през половината от работната седмица.

В анкетата 55 процента от отговорилите в България потвърждават, че ефективното управление на дистанционно работещите служители, е напълно постижимо и значителна част от фирмите са увеличили контрола върху управлението на дистанционно работещия персонал. Анкетата на Регус показва, че 33 процента от компаниите в България (37 процента в глобален мащаб) използват системи за отчитане за наблюдение на ефективността. 27 процентаот дистанционните ръководители използват видео конферентни разговори за комуникация с техните екипи (43 процента в глобален мащаб).

„Гъвкавият начин на работа е от полза за всички, когато управлението се поеме от екипа ръководители. Хората от бизнеса, които участваха в проучването, споделиха, че доверието и свободата играят основна роля при управлението на работещите дистанционно и след като бъдат установени, преимуществата са ясни за всички: по-голяма производителност, задържане на персонала и намаляване на оперативните разходи”, казва главният изпълнителен директор на Регус, Марк Диксън.

Здравните застрахователи в САЩ Aetna, водещи в своята сфера, добавят курсове за обучение към микса, така че работещите дистанционно и техните ръководители да наберат скорост в ефективното използване на методите за гъвкава работа. От 35 000 служители на Aetna 14 500 нямат бюра[1].

Гъвкавият начин на работа може да бъде от значителна стойност за младите работещи. В България, обаче, само 16 от отговорилите вярват, че младите служители стават по-отговорни чрез дистанционните методи на работа. Освен това съществува схващане, че гъвкавият начин на работа оформя нов тип взаимодействие между ръководителите и техните екипи. Тридесет и един процента от отговорилите мислят, че дистанционното управление спомага за поддържане на по-професионална връзка.

 

[1] Reuters. com, в дистанционния дебат, Aetna прави пробив с огромния потенциал на работещите у дома служители, 1ви март 2013 г.