София,
29
април
2011
|
00:00
Europe/Sofia

Напредък в бизнес растежа

Лондон - 29 Април 2011 – Положителните перспективи за глобалния бизнес най-после се съчетават с реални резултати, както се твърди в последното издание на индекса за бизнес доверие на Регус, базиран на мнения от над 17 000 компании от целия свят.Бизнес доверието нараства от 2010 г. насам, но сега наред с това се отчита, че приходите и печалбите нарастват успоредно с очакванията, отразени в миналогодишния индекс. Проучването също така показва, че разходите по отдели нарастват, по-конкретно разходите за продажби и маркетинг, но не и тези, свързани с помещения и недвижима собственост.

  • Сегашното четвърто издание на индекса за бизнес доверие на Регус отбелязва 125 точки, което е най-високият показател досега;
  • Индексът се е повишил с 31 точки в сравнение с най-ниското си равнище от април 2010 г. и с 25 точки от октомври 2009 г., когато е започнало провеждането на анкетата;
  • Това се потвърждава от 50% от компаниите, които съобщават за увеличени приходи - показател, близък до предвиждането за 61% от октомври 2010 г.;
  • Цели две пети от компаниите съобщават за растеж на печалбите и повишаване на приходите.

Очаква се разходите по отдели да нараснат тази година, с изключение на тези за недвижима собственост, за които компаниите спазват строга политика на контрол на разходите.В глобален план, 81% от компаниите планират да замразят или да съкратят разходите си за недвижима собственост.Това съответства на други проучвания, които установяват налагаща се обща тенденция за работни практики с по-ниски разходи.[1]

Говорителят на Регус коментира по следния начин: "Това, че бизнес доверието се възвръща, е добра новина, както и фактът, че толкова много компании отчитат нарастване на приходите и печалбите си.Планираните увеличения на разходите по отдели за 2011 г. още веднъж потвърждават тенденцията за възвръщане на доверието.Въпреки това, изглежда, че фирмите инвестират само там, където има гарантирана възвращаемост на нетна печалба, като например в продажби и маркетинг, докато разходите за недвижима собственост ще продължат да намаляват и през 2011 г.Това е една забележителна промяна в сравнение със ситуацията само преди няколко години, когато съчетанието от икономически възход и нарастваща заетост предизвика разцвет на традиционните сделки с недвижима собственост за търговски цели.[2]Въпреки това, след като са били изложени на рецесия, сега бизнес организациите предпочитат да минимизират рисковете и да избират по-гъвкави и мащабируеми решения."

- Край -

Индекс за бизнес доверие на Регус

Във всяко издание отчетът на Regus Business Tracker представя актуализиран индекс за бизнес доверие. Този индекс представлява измерване, формирано на базата на съвкупност от положително заявени очаквания за бъдещето, които съчетават досега установилите се тенденции по отношение на приходите и печалбите с виждания за очаквания икономически разцвет в предстоящите месеци. Целта му е да предостави на бизнес организациите един-единствен източник за справки във връзка с основните резултати от анкетата. Средният му еталонен показател е зададен на 100 в първото издание на Regus Business Tracker през септември 2009 г.

[1] [1] Регус, Оздравяване и възстановяване, октомври 2009 г.; Регус, Пулсът на глобалното оздравяване, април 2010 г.; Регус, Силата на хората, октомври 2010 г.;

IDC, Прогноза за мобилните служители в цял свят 2009-2013 г., юни 2010 г.; Knoll Inc, Работата и работните тенденции на бъдещето, април 2009 г., в. Гардиан, Нарастване на работещите от вкъщи, 03 август 2010 г.,

[2]BankofAmericaMerrillLynch , Финансовите ръководни кадри са по-оптимистично настроени относно наемането на работна ръка, в Годишник наBankofAmericaMerrillLynch Перспективи, декември 2010 г.; Manpower, Анкета за перспективите за заетост, март 2011 г.; Euro London, Европейски тенденции за работна заетост, есен/зима 2010 г.