София,
21
ноември
2011
|
00:00
Europe/Sofia

По – дълги работни дни

(София –21 ноември 2011 г.) – Над 40% от служителите в България работят много повече от осем часа на ден и почти 50% редовно си вземат работа за довършване вечер в къщи. Доказателства за удължаване на работните часове се виждат в резултатите от най-новото глобално проучване на Регус, най-големият световен доставчик на гъвкаво работно пространство, в което са обобщени мненията на 12 000 хора в бизнеса от 85 страни. Тенденцията за увеличаване на натиска за удължаване на работните часове през последните години е разбираема, като се има предвид бавното икономическо възстановяване в развитите икономики и обратно, много бързия растеж в развиващите се икономики. Основните резултати включват: · 33% от българските служители и 38% от служителите в глобален мащаб обикновено работят между 9 до 11 часа всеки ден;

· 11% от служителите в България и 10% от служителите в глобален мащаб редовно работят повече от 11 часа дневно;· В България 48% от служителите си вземат задачи за довършване в къщи в края на деня повече от три пъти седмично, в сравнение с 43% от служителите в глобален мащаб;· За дистанционните служители в глобален мащаб е по-вероятно да работят по 11 часа дневно (14%), отколкото за служителите в постоянен офис (6%), и да вземат задачи за довършване в къщи (59%), отколкото за служителите в постоянен офис (26%); · В глобален мащаб, само 5% от жените работят 60 часа седмично, за разлика от мъжете, които са повече от два пъти (12%). За жените е също така по-малко вероятно (32%) да вземат работа за довършване в къщи повече от три пъти седмично, за разлика от мъжете (48%);· За служителите в по-малки фирми в глобален мащаб е по-вероятно да си вземат работа за в къщи (48%) повече от три пъти седмично, за разлика от тези, които работят в по-големи компании (29%).

Говорителят на Регус коментира: "Това проучване установява размиване на границата между работното място и дома. Дългосрочните последици от това претоварване на работното място могат да бъдат пагубни както за здравето на служителите, така и за продуктивността като цяло, тъй като служителите се пренапрягат и това води до депресия и дори физически неразположения.

По-малко вероятно а жените е да работят по-дълго, защото те често са наемани на непълно работно време. За сметка на това служителите в по-малки фирми удължават работните си часове, в сравнение със служителите в по-големи компании. За служителите в малки предприятия може би е по-вероятно да осъзнават, че приносът на отделния служител към успеха на даден проект е по-съществен.

"Въпреки че нашето проучване установи, че дистанционните и мобилни служители обикновено работят по-дълго, все повече доказателства се натрупват, че дистанционните служители са по-продуктивни и изпитват по-голямо удовлетворение от работата си при по-ниски нива на стрес. [1] Тези служители обикновено губят по-малко време за пътуване до работното място и благодарение на това им остава повече време за работа. Бизнес организациите, които позволяват на техните служители да работят от места, които се намират по-близо до домовете им, и да управляват времето си по-независимо, ще неутрализират стреса от незадоволителния баланс между работата и личния живот и ще си осигурят по-продуктивен и ангажиран персонал в добро здравословно състояние."

-Край-

[1] Microsoft, Work without walls, 2011; Cranfield School of Management, Flexible working and performance, 2009