София,
19
май
2011
|
00:00
Europe/Sofia

РЕГУС И UNWIRED ПРЕДСТАВЯТ ГЛОБАЛЕН ДОКЛАД ЗА РАБОТНОТО МЯСТО: VWORK: MEASURING THE BENEFITS OF AGILITY AT WORK: (ВИРТУА

ЛОНДОН и НЮ ЙОРК – 17 май, 2011 г. – Регус, най-големият световен доставчик на гъвкаво работно пространство, и Unwired, специалистите за бъдещето на работата, представиха днес своя глобален доклад за работното място, VWork: Измерване на ползите от динамичната адаптивност при работа. В доклада се изследват текущите мисловни нагласи по отношение на работната сфера и се акцентира върху начините, по които компаниите гледат на динамичната адаптивност при работата. В резултат на обширни проучвания и анкети сред водещи ръководни кадри в глобален мащаб VWork установява показател за превръщането на динамичната адаптивност в основа на работата на компаниите, който ще се отрази на чистите им приходи.

"Тъй като концепцията за виртуалност става все по-популярна, превръщането на динамичната адаптивност в основа на работата на компаниите и създаването на солиден бизнес климат за промяна на начина, по който работим, ще придобие първостепенна важност." казва Боб Годро, изпълнителен вицепрезидент на Регус. "Бъдещето на работата предполага преориентиране на компаниите към по-гъвкав модел на работа, при който служителите ще могат да закупуват свое собствено офис пространство."

Като част от доклада, Регус и Unwired са провели анкети сред 600 ръководни кадри по целия свят, за да направят преценка на техните мисловни нагласи във връзка с текущото състояние на работните места. В една онлайн анкета респондентите са интервюирани по теми като виртуална работа, мобилност, сътрудничество и използване на офис пространство.

Почти 60% от респондентите от големи организации са направили предвиждане за намаляване на потребностите от офис пространство като резултат от бъдещите начини на работа, докато само седем процента от интервюираните очакват необходимостта от работно пространство да нараства. Повече от половината от респондентите (51%) са посочили, че офисът ще се превърне в място, което ще се използва само от време на време.

"За компаниите ще бъде жизнено важно да намерят ново решение за разходите си за "осигуряване на работния процес", което да преодолее традиционните подходи за наеми и цени, фиксирани "на квадратен метър", казва Филип Рос, главен изпълнителен директор на Unwired. "Тъй като в наши дни офисното пространство се използва не повече от 45%, празните бюра вече са напълно излишни в един свят, в който мобилността и динамичната адаптивност се приемат от хората като най-ефективния и природосъобразен начин на работа."

Като част от доклада, Регус и Unwired установяват показател за превръщането на динамичната адаптивност в основа на работата. Корпорациите ще могат да се възползват от него в процеса на преминаване от исторически сложилия се подход "един човек - ед��о бюро" към осигуряване на работния процес по нови начини. В своето проучване Регус и Unwired посочват множество ценни предимства, които преоформят визията за "осигуряване на работния процес" в концепция за "закупуване на собствено работно пространство."

Допълнителните акценти от анкетата включват следното:

"Нови начини на работа"

- 62,5% от големите предприятия, участвали в анкетата, вече са внедрили нови начини на работа.

- 59% от респондентите твърдят, че вече не изпитват трудности да работят ефективно извън работното си място.

Изборът е "локалност"

- Само 12% от хората биха искали да работят от вкъщи.

- 64% от респондентите са на мнение, че идеалното ежедневно пътуване до работното си място не би трябвало да отнема повече от 20 минути, а 25% предпочитат то да бъде по-малко от 10 минути.

- Понастоящем 32% от респондентите, които работят за големи предприятия, прекарват от 41 минути до един час в пътуване всеки ден, а 27% - над един час.

За тухлите и мишките

- 79% от респондентите са на мнение, че имат на разположение необходимата технология да бъдат продуктивни на работното си място, и получават все повече и повече технологични средства, които им позволяват да работят от всяко място.

- Повече от половината (51%) разполагат с всичко, от което се нуждаят, докато 42% имат на разположение няколко инструмента, но изразяват очаквания, че технологичните възможности ще се подобряват.

Поколения

- 71% от участвали в анкетата са на мнение, че по-младите работещи, поколението от края на хилядолетието и все още учащите ще приемат все повече виртуалната работа и ще отхвърлят традиционния офис.

Относно Unwired

Unwired са специалистите за бъдещето в работата. Чрез изследвания, прогнози, публикации и събития те правят предвиждания за начините, по които ще се променят моделите на работа в резултат на въздействието на политическите, социо-икономически и технологични тенденции.

Компанията Unwired е основана през 1996 г. и досега е публикувала над 50 доклада от проучвания, вкл. "Creative Places" ("Места за креативност") за BBC, "New Millennials" ("Поколението на новото хилядолетие") за Nokia и "Rio Tinto and Workplace Sustainability" ("Рио Тинто и природосъобразност на работното място").

Организираните от нея събития включват конференциите WorkTech, които се провеждат в Лондон, Ню Йорк, Шанхай и Амстердам.

За повече информация посетете: www.unwired.eu.com.

###

Контакт за пресата:

Amy Fathers

CJP Communications

Телефон: 212,279.3115 ext. 209

afathers@cjpcom.com