Bratislava,
12
November
2013
|
00:00
Europe/Berlin

Dajte málo, získajte viac

Flexibilná práca sa ukazuje byť nevyhnutným predpokladom zvyšovania produktivity

Podľa najnovšieho prieskumu spoločnosti Regus tri štvrtiny slovenských respondentov (76 %) verí, že flexibilná práca je kľúčovým opatrením pre dosiahnutie lepšej produktivity. Výsledok prieskumu potvrdzuje skutočnosť, že v akomkoľvek obchodnom prostredí, ale najmä v čase premenlivého trhu, podniky prehodnocujú svoje stratégie s cieľom dosiahnuť lepšiu efektivitu a produktivitu.

Experti sa väčšinou zhodnú na skupine spoločných iniciatív zameraných na upevnenie produktivity: flexibilná práca, cloud computing, manažment vedomostí, lepšia komunikácia, školenie a zdravotné opatrenia, ako možnosť pre zamestnancov ísť do práce na bicykli alebo pešo. ¹

V tomto najnovšom prieskume, ktorý bol zameraný na názory viac ako 20 000 senior riadiacich pracovníkov a majiteľov podnikov z viac než 95 krajín, sa hlbšie skúmala otázka flexibilnej práce a zistilo sa, že podnikatelia veria, že takáto práca nielen zlepšuje produktivitu zamestnancov znížením nevyužitých kancelárskych priestorov a skrátením dochádzania, ale aj pomáha zamestnancom pracovať efektívnejšie. Respondenti sa napríklad vyjadrili, že flexibilná práca motivuje k väčšej zodpovednosti a podporuje lepšie rozhodovanie sa a kreativitu.

Prieskum priniesol aj ďalšie zistenia:

• 76 % slovenských respondentov si myslí, že flexibilná práca zlepšuje produktivitu v porovnaní so 75 % na globálnej úrovni.

• Na Slovensku si 73 % respondentov myslí, že flexibilná práca motivuje k väčšej zodpovednosti a lepšiemu manažmentu času.

• Flexibilná práca navyše zlepšuje kvalitu (64 %) a rýchlosť (66 %) rozhodovania sa.

• Flexibilná práca podporuje kreativitu (72 %).

• Flexibilná práca (65 %) podporuje aj produktívnu obchodnú spoluprácu.

Vo svojom stanovisku k prieskumu hovorí Ruud Doggen, výkonný riaditeľ spoločnosti Regus pre region CEE: „Analytici vyzdvihujú množstvo postupov, ktoré preukázateľne ovplyvňujú produktivitu viac ako ostatné. Flexibilná práca sa v globálnych podnikoch spolu s jej pridanými výhodami zlepšenej kreativity a možnosťami nadviazania nových príležitostí považuje za kľúčovú iniciatívu a neustále sa potvrdzuje jej dôležitá úloha.

„Podniky si uvedomujú, že flexibilná práca navyše zvyšuje aj produktivitu, no tento pozitívny výsledok je súhrou viacerých faktorov vrátane lepšieho riadenia času a zodpovednosti, ako aj zníženia stresu. Možnosť flexibilnej práce výrazne znižuje aj nevyužité kancelárske priestory, a to je úžasné riešenie pre podniky, ktoré chcú ušetriť na nákladoch a zlepšiť produktivitu a spokojnosť svojich zamestnancov.“

¹The Guardian, How cloud-based products improve business productivity (Ako cloudové produkty zlepšia produktivitu podniku), 2013; Time, How Data Analysis Boosts Productivity (Ako analýza dát naštartuje produktivitu), 9. september 2013; Forbes, 7 Management Practices That Can Improve Employee Productivity (7 spôsobov, ako môže manažment zlepšiť produktivitu zamestnancov), 17. máj 2013; The vital 6 percent (Nevyhnutných 6 percent), NESTA, 2009; Training Mag, Training for Productivity (Training Mag, Školenie na produktivitu), 15. august 2012

 

Boilerplate

O spoločnosti Regus

Spoločnosť Regus je globálny poskytovateľ pracovných priestorov. Sieť tvorená viac ako 1 700 obchodnými centrami v 100 krajinách poskytuje pohodlné, vysokokvalitné a plne vybavené pracovné priestory, či už ich potrebujete na pár minút alebo rokov. Spoločnosti ako napríklad Google, Toshiba a GlaxoSmithKline si vybrali služby spoločnosti Regus, aby mohli pracovať flexibilne a zvýšili úspešnosť svojho obchodu.

Kľúčom k flexibilnej práci je pohodlie, a preto je spoločnosť Regus k dispozícii kdekoľvek ju jej 1,5 miliónov členov potrebuje – v centrách miest, na predmestiach, v obchodných centrách a maloobchodných predajniach, na železničných staniciach, na čerpacích staniciach na diaľniciach, ktoré poskytujú služby pre cestujúcich a dokonca i v spoločenských centrách. Spoločnosť Regus bola založená v roku 1989 v belgickom Bruseli, jej centrála je v Luxemburgu a je zapísaná na londýnskej burze cenných papierov. Na Slovensku sa nachádza biznis centrum spoločnosti Regus v Bratislave.