Serbia,
30
June
2014
|
14:01
Europe/Berlin

Fleksibilan rad inspiriše zaposlene sa preduzetničkim duhom

Fleksibilan rad podstiče inovacije

Sve veći broj kompanija uviđa značaj koji podsticanje inovativnosti zaposlenih sa preduzetničkim duhom ima za rast kompanije, ali koje su glavne strategije za to?  Najnovije istraživanje kompanije Regus, dobavljača fleksibilnih radnih prostora, pokazalo je da 43% poslovnih ljudi na Balkanu smatra da je fleksibilan rad od ključne važnosti.

S obzirom na sve veću pažnju koja se posvećuje razvoju preduzetničkog duha unutar same organizacije, kao što to čine kompanije Google i Dell[1], u anketi se od ispitanika tražilo da navedu koje mere smatraju ključnim za podsticanje zaposlenih sa preduzetničkim duhom unutar kompanije. Rezultati istraživanja pokazali su da je dve trećine firmi sa Balkana izabralo programe za usavršavanje veština (60%). Slede komunikacija osoblja sa različitim funkcijama (44%) i slobodan pristup višim rukovodiocima (26%).

Ovo su ključna otkrića najnovijeg istraživanja kompanije Regus koje je obradilo mišljenja preko 19.000 viših menadžera i vlasnika kompanija u 98 zemalja.

Istraživanje je pokazalo i sledeće:

  • 24% ispitanika odgovorilo je da su formalni programi za upravljanje inovacijama ključan pokretač inovativnosti;
  • 58% ispitanika je primetilo porast preduzetničkog duha u njihovom sektoru u poslednjih pet godina;
  •  9% smatra da je žensko preduzetništvo u usponu, a 5% tvrdi da postoji sve više višestrukih preduzetnika.

U svom komentaru na istraživanje, portparol kompanije Regus navodi: „S obzirom na to da mala preduzeća čine preko 90% ukupnog broja preduzeća i stvaraju više od tri petine radnih mesta u većini ekonomija, jasno je zašto je važno podsticati i pospešivati preduzetnički duh.

„Ali i veće kompanije sve više uviđaju značaj inovativnih težnji preduzetnika i teže razvoju preduzetničkog duha među zaposlenima. Ali kako podstaknuti preduzetnički pristup poslovanju? Fleksibilan rad ne samo što ispunjava zahteve zaposlenih na polju ravnoteže između poslovnog i privatnog života tako što omogućava slobodan izbor radnog vremena i lokacije za rad, već pomaže i u mešanju osoblja sa različitih funkcija, pa čak i različitih firmi, što znatno proširuje vidokrug i iskustvo zaposlenih. Fleksibilnost i pristup raznovrsnim informacijama u velikoj meri pomažu zaposlenima da smisle nova rešenja i inovativno posluju.“

 


[1] The Financial Times, Intrepreneurs to the rescue, 13. mart 2014.

Boilerplate

Regus je globalni dobavljač radnih prostora.

Naša mreža praktičnih, kvalitetnih i potpuno servisiranih radnih prostora obuhvata više od 1.700 poslovnih centara u 100 zemalja, a omogućava vam obavljanje poslovnih zadaća, bez obzira na to da li vam prostor potreban na samo nekoliko minuta ili na nekoliko godina. Kompanije kao što su Google, Toshiba i GlaxoSmithKline su izabrale Regus da bi mogle fleksibilnije raditi i biti još uspešnije.

 

Ključ za fleksibilni rad je udobnost, pa Regus otvara prostore gde god je potrebna podrška za 1,5 miliona članova – u centrima gradova, predgrađima, trgovačkim i maloprodajnim centrima, železničkim stanicama,

stanicama uz autoput, pa čak i u okviru mesnih zajednica.

 

Kompanija Regus je osnovana u Briselu u Belgiji 1989. godine, njeno sedište se nalazi u Luksemburgu i kotira se na Londonskoj berzi. Da biste dobili više informacija, posetite:

www.regus.com