Istanbul,
26
June
2014
|
21:09
Europe/Berlin

Şirketler büyümek için artık yurtiçi pazarları tercih ediyor

Summary

Regus’un küresel araştırması, şirketlerin kendi ülkelerine odaklanarak büyüme eğiliminde olduğunu gösterdi. Bu eğilim Türkiye’deki şirketler için de geçerli. Türk şirketlerinin yüzde 24’ü daha çok yakın ülkelere ihracat yapmayı tercih ederken, sadece yüzde 1’i dünyanın öbür ucundaki ülkelere yöneliyor.

İstanbul, 30 Mayıs 2014 - Küresel çalışma alanları sağlayıcısı Regus’un düzenlendiği son uluslararası araştırma; şirketlerin yurtdışı pazarlar yerine, yerel pazarda büyümeye daha çok odaklandığını gösterdi. Toplam 95 ülkeden 20 bin üst düzey yönetici ve şirket sahibinin katıldığı araştırma, iki yıl öncesine kadar yurtdışında büyümeye odaklanan şirketlerin yüzde 42’sinin artık kendi ülkelerindeki yeni pazarlara yönelerek büyüdüğünü ortaya koyuyor. Bu radikal değişim, şirketlerin kaynak ve altyapılarını hızlı, esnek ve en az finansal zararla uyarlamanın gerekliliğine işaret ediyor.

Araştırmada özellikle gelişmekte olan ülkelerde şirketlerin yüzde 51’i yerel pazarlarda büyüme kaydettiklerini söylerken, küresel düzeyde, şirketlerin sadece yüzde 17’si yurtdışında büyüdüklerini belirtiyor. Türkiye’deki şirketlerin yurtdışında yaşadığı zorlukların başında yüzde 71 ile yetenekli çalışan istihdamı, yüzde 67 ile yerel bilgi ve bağlantıların olmaması, yüzde 67 ile esnek ofis alanına erişim sorunu, yüzde 64 ile yerel bir dağıtım ağı kurulması ve yüzde 55 ile pazar bilgisinin olmaması geliyor.

Büyüme yurtiçinde de yurtdışında da olsa, şartlara göre kolaylıkla büyütülebilen veya küçültülebilen esnek çalışma alanları şirketler için büyük önem arz diyor. Yerel pazar bilgisi ve bağlantılarını paylaşabilecek bir sağlayıcıyla çalışmak da önemli bir artı olarak görülüyor.

Araştırmanın sonuçlarına göre;

-          Türkiye’deki şirketlerin yüzde 24’ü daha çok yakın ülkelere ihracat yaptıklarını söylüyor.

-          Yalnızca yüzde 1’i dünyanın diğer ucundaki ülkelere ihracat yapmaya odaklanıyor.

-          Türkiye’deki şirketlerin yüzde 46’sı yurtdışı büyümenin önündeki en büyük engelin, bilişim teknolojisi ve hizmet altyapılarının kurulumundan kaynaklandığını belirtiyor.

Araştırma sonuçlarını yorumlayan Regus Sözcüsü şunları dile getiriyor:

“Şirketler artık yurtdışından ziyade yerel pazarlara odaklanarak içeride büyümeyi tercih ediyor. Piyasalardaki bu değişim, pazar değişkenliklerine hızlı tepki verebilmek için esnek ve ölçeklenebilir olmanın şirketler için ne kadar önemli olduğunu ortaya koyarken, gelişmekte olan ekonomilerde tüketici alım gücündeki önemli artışın da altını çiziyor. Yurtdışında veya yurtiçinde, şirketler büyüme konusunda bazı kritik faktörlere önem veriyor. Güvenilir ve güncel pazar bilgisinin yanı sıra,network ve altyapı desteğine ihtiyaç duyuyorlar. Bunların yanı sıra, esnek çalışma alanları da şirketlerin pazara hızla cevap verebilmelerini sağlıyor ve sermayeleriyle büyümeye yatırım yapma özgürlüğünü kazandırıyor. Büyüme olanakları nerede olursa oraya gidebilmek için şirketlerin her zaman ölçeklenebilir ve esnek olmaları büyük önem taşıyor.”