Belgrade,
30
June
2014
|
14:14
Europe/Berlin

Izvoznici premašili očekivanja

Firme koje se bave izvozom ostvaruju sve veći rast, ali je blizina korisnicima od ključnog značaja

Beograd, 05. jun 2014. - Na globalnom nivou, sve više izvoznih preduzeća prijavljuje rast zarade ili profita, za razliku od kompanija koje isključivo trguju u zemlji, zaključak je najnovije ankete kompanije Regus, globalnog dobavljača radnih prostora. Već treću godinu u nizu, izvozne firme širom sveta potvrđuju da su u prednosti, jer čak 48% njih prijavljuje rast profita u poslednjih dvanaest meseci, u poređenju sa samo 36% firmi koje trguju samo na domaćem tržištu.

Iako pristup širem krugu potencijalnih klijenata nesumnjivo doprinosi uspehu izvoznika, ova anketa je takođe pokazala da prisustvo u zemljama u kojima se nalaze klijenti ili korisnici donosi veliki broj prednosti. Konkretno, 88% preduzeća sa Balkana izjavilo je da im fizička blizina pomaže da efikasnije izađu na kraj sa korisničkim problemima. Blizina klijentima takođe znači da će preduzeće bolje razumeti svoje korisnike i tržište (78%) i može da poveća zadovoljstvo klijenata (76%).

Ali širenje na inostrano tržište predstavlja veliki korak za svako preduzeće i može biti veoma teško bez adekvatne podrške. Firme na Balkanu naročito izjavljuju da bi im njihove državne trgovačke delegacije, pored pomoći oko uspostavljanja kontakta sa klijentima, u širenju na inostrano tržište najviše pomogle davanjem saveta o zakonima i propisima (61%).

Ostala interesantna otkrića ankete pokazala su da firme sa Balkana kažu da:

  • Blizina korisnicima pomaže preduzeću da poveća stopu zadržavanja korisnika (77%);

 

  • 75% firmi kaže da uspostavljanje lokacije blizu klijenata povećava uspeh prodaje i delotvornost marketinških napora (64%);

 

  • Preduzećima bi koristilo ako bi im vlada pomogla u uspostavljanju kontakta sa lokalnim poslovnim organizacijama i udruženjima (40%) i pružila savete o oporezivanju (42%).

 

  • Gotovo polovini preduzeća (49%) bio bi od koristi imenik sa spiskom mesta za umrežavanje i sticanje kontakata.

 

Katerina Manou, portparol kompanije Regus komentariše: „Stalno se priča o tome kako se treba „približiti korisniku“, ali na informisanim tržištima to može doslovno da bude tako.  Učesnici u našoj anketi potvrdili su da fizičko prisustvo u blizini korisnika donosi brojne prednosti.  Preduzeća naročito prijavljuju da se uspostavljanjem lokacije u blizini korisnika ili klijenta može ostvariti veći stepen zadržavanja korisnika, brže rešavanje problema i veće zadovoljstvo klijenata.

 

„S druge strane, uspostavljanje prisustva u inostranstvu može biti težak zadatak ako nemate podršku vlade matične zemlje. Preduzeća iz celog sveta tvrde da bi najveća pomoć koju bi vladine trgovačke delegacije iz njihove zemlje mogle da im pruže prilikom ekspanzije (osim povezivanja sa klijentima) bilo pružanje saveta u vezi sa zakonima i propisima, oporezivanju, davanje informacija o lokalnim običajima i saveta o mestima za umrežavanje i sticanje lokalnih kontakata. Ako su ove informacije nedostupne ili nepotpune, za preduzeća bi najbolje bilo da stupe u partnerstvo sa firmama koje razumeju poslovnu scenu i poznaju lokalno tržište i aktere na njemu.“