Vilnius,
16
October
2013
|
00:00
Europe/Berlin

Medzinárodne rozdiely v miere dôvery v podnikateľské prostredie sa znižujú

V dôsledku poklesu dôvery v podnikateľské prostredie v rýchlo sa rozvíjajúcich ekonomikách sa rozdiel v miere dôvery oproti zrelým trhom znížil, pričom kľúčovou hybnou silou na udržanie konkurencieschopnosti bez spomalenia rastu sa stáva efektívnosť. Podľa posledných prieskumov spoločnosti Regus je však vývoj na Slovensku opačný. Podľa prieskumu firmy na celom svete volia v prvom rade úsporné opatrenia, od udržania si nadaných pracovníkov po flexibilné pracoviská, s cieľom maximálne ťažiť zo súčasného majetku a rýchlo a flexibilne expandovať.

Najnovší prieskum spoločnosti Regus na účely zistenia Indexu dôvery v podnikateľské prostredie (Business Confidence Index - BCI) uskutočnený na vzorke 20 000 vedúcich pracovníkov v 95 krajinách odhalil, že zatiaľ čo miera dôvery v zrelých ekonomikách stúpla o päť bodov na úroveň 109 bodov, v rozvíjajúcich sa krajinách rovnaký ukazovateľ klesol o deväť bodov na úroveň 117 bodov. Na Slovensku miera dôvery v podnikateľské prostredie vzrástla z 83 bodov dosiahnutých v apríli 2013 na 114 bodov, teda tesne nad úroveň celosvetového priemeru (113 bodov).

Zo správy tiež vyplýva, že podniky na Slovensku sa budú najbližších dvanásť mesiacov zameriavať na vyhľadávanie poskytovateľov cenovo výhodných služieb s cieľom optimalizovať podnikateľské procesy a budú maximálne ťažiť zo súčasného majetku, aby nemuseli robiť kompromisy v súvislosti s plánmi rozvoja.

Vo svojom stanovisku k prieskumu Ruud Doggen, výkonný ředitel společnosti Regus pro region CEE, hovorí: „Zatiaľ čo zrelé ekonomiky vykazujú v reakcii na najnovšie pozitívne hospodárske vyhliadky nárast dôvery, tempo rastu v rozvíjajúcom sa svete sa spomaľuje, keďže firmy sa snažia dosiahnuť vyššiu produktivitu zvyšovaním efektívnosti. Náš prieskum tiež ukazuje, že využívanie flexibilných pracovných priestorov môže mať významný dopad na hospodárske výsledky a zároveň podporuje udržateľný rast.“

Prieskum na účely BCI priniesol aj ďalšie zistenia:

  • Percento firiem vykazujúcich nárast obratu a zisku na Slovensku vzrástlo z 9 % na 44 % a z 13 % na 34 %
  • Štyri najdôležitejšie faktory z hľadiska efektívnosti:
    • Poskytovatelia cenovo výhodných služieb (54 %)
    • Vyššia miera udržania zamestnancov (44 %)
    • Vyššia návratnosť investícií do marketingu a reklamy (39 %)
    • Menej stálych kancelárskych priestorov (31 %)

Popredná svetová platforma pre riadenie vzťahov so zákazníkmi salesforce.com s dôverou využíva obchodné centrá spoločnosti Regus na celom svete. Spoločnosť od svojho založenia v roku 1999 v San Franciscu zaznamenala fenomenálny nárast, tri roky po sebe sa umiestnila na prvom mieste rebríčka najinovatívnejších spoločností sveta, ktorý vyhlasuje časopis Forbes[1]. Larry Wolfert, vrchný riaditeľ pre nehnuteľnosti, hovorí: „Vďaka spolupráci s jedinou kontaktnou osobou v spoločnosti Regus, ktorá zabezpečuje naše potreby kancelárskych priestorov na celom svete, dokážeme efektívne globálne expandovať. Okrem toho sme ušetrili veľa peňazí na vstupné investičné náklady spojené so zariadením tradičných kancelárskych priestorov.“

[1] Časopis Forbes, august 2013, The World’s Most Innovative Companies (Najinovatívnejšie spoločnosti sveta)