Beograd,
10
September
2013
|
00:00
Europe/Berlin

Polovina nas radi van kancelarije – kada će ostali uhvatiti korak?

Beograd, 10 septembar 2013. godine – Iako je generalni direktor jedne globalne internet kompanije nedavno zabranio zaposlenima da rade od kuće, novo istraživanje globalnog dobavljača radnih prostora Regus pokazuje da polovina zaposlenih u svetu već sada produktivno uživa u fleksibilnom radnom vremenu.

Globalni ekonomski indikator kompanije Regus za 2013. godinu otkriva da će stručnjaci prikovani za kancelarijski sto uskoro biti u manjini. Istraživanje kompanije Regus, koje je obuhvatilo preko 26.000 poslovnih menadžera u 90 zemalja, utvrdilo je da 48 procenata istih trenutno radi van kancelarije najmanje polovinu radne nedelje. U Srbiji preko polovine direktora radi fleksibilno barem polovinu nedelje (58 procenata).

Neki generalni direktori se mogu zabrinuti oko motivisanja zaposlenih i upravljanja istima na daljinu. Međutim, istraživanje kompanije Regus je utvrdilo da 92 procenata ispitanika u Srbiji (55 procenata globalno) veruje da se efikasno upravljanje zaposlenima koji rade na daljinu apsolutno može ostvariti, a da značajan deo preduzeća značajno unapređuje kvalitet upravljanja zaposlenima koji rade na daljinu.

U svom komentaru na istraživanje, Generalni direktor kompanije Regus, Mark Dikson, kaže: „Fleksibilan rad je dobitna kombinacija za sve zainteresovane strane kada rukovodeći tim povede svojim primerom. Poslovni ljudi sa kojima smo razgovarali rekli su nam da poverenje i sloboda igraju ključnu ulogu u upravljanju na daljinu, a kada se takvo upravljanje jednom uspostavi, prednosti postanu svima očigledne: produktivnost se poveća, radnici duže ostaju u firmi, a operativni troškovi se smanjuju.“

Anketa kompanije Regus pokazuje da 46 procenata preduzeća u Srbiji (što je više od globalnih 37 procenata) koristi određene sisteme izveštavanja o nadzoru efikasnosti, a isti procenat menadžera na daljinu koristi video pozive za komunikaciju sa članovima tima (43 procenata na globalnom nivou). Američka kompanija za zdravstveno osiguranje Aetna, idejni lider u svom polju, unela je kurseve obuke u jednačinu, tako da zaposleni na daljinu i njihovi menadžeri mogu da ubrzaju svoj rad zahvaljujući efektivnim, fleksibilnim metodama rada. Od 35.000 zaposlenih u kompaniji Aetna, 14.500 njih nema svoj radni sto[1].

Iskustvo fleksibilnog rada može da ima posebnu vrednost za mlađe radnike. Dvadeset sedam procenata ispitanika u Srbiji veruje da su niže rangirani zaposleni odgovorniji kada rade na daljinu.

Uz to, postoji utisak da fleksibilan rad diktira novu vrstu interakcije između linijskih menadžera i članova njihovih timova. Dvadeset sedam procenata ispitanika smatra da upravljanje na daljinu pomaže u očuvanju profesionalnijeg odnosa.

Ključna otkrića za Srbiju:

• 58% radi na daljinu polovinu nedelje ili više

• 92% kaže da se savršeno upravljanje na daljinu može postići, ali samo ako menadžeri prođu specijalnu obuku

• 35% smatra da je poverenje bitan faktor

• 46% preduzeća koristi sisteme izveštavanja da nadzire efikasnost zaposlenih u pokretu

• 46% koristi video komunikaciju između menadžera i zaposlenih

• 27% veruje da upravljanje na daljinu pomaže održavanje profesionalnijeg odnosa

[1] Reuters. com, U debati o radu na daljinu, Aetna se drži velike radne snage koja radi od kuće, 1. mart 2013. godine