Quito,
03
September
2013
|
00:00
Europe/Berlin

Prieskum Regus: Polovica z nás pracuje na diaľku – kedy sa pridá zvyšok?

Výkonná riaditeľka istej globálnej internetovej spoločnosti nedávno síce svojim podriadeným zakázala pracovať z domu, nový prieskum spoločnosti Regus, ktorá je globálnym poskytovateľom pracovných priestorov, však ukazuje, že polovica svetovej pracovnej sily dnes produktívne využíva výhody flexibilnej práce.

Podľa prieskumu globálnych hospodárskych ukazovateľov spoločnosti Regus z roku 2013 budú odborní zamestnanci, ktorí sú prikovaní k svojej stoličke v kancelárii, čoskoro tvoriť menšinu. Podľa prieskumu spoločnosti Regus, ktorého sa zúčastnilo 26 000 obchodných manažérov z 90 krajín, 48 % z nich v súčasnosti minimálne polovicu pracovného týždňa odpracuje na diaľku. Na Slovensku vyše polovica (52 %) pracovníkov vo výkonných funkciách pracuje flexibilne minimálne polovicu týždňa.

Niektorí výkonní riadiaci pracovníci by sa mohli obávať, či svojich zamestnancov dokážu motivovať a riadiť na diaľku. V prieskume spoločnosti Regus však 27 % slovenských respondentov (celosvetovo až 55 %) vyjadrilo presvedčenie, že riadenie pracovníkov na diaľku je bez problémov zvládnuteľné, a významná časť podnikov pristupuje k riadeniu zamestnancov na diaľku čoraz prísnejšie.

Vo svojom stanovisku k prieskumu generálny riaditeľ spoločnosti Regus Mark Dixon hovorí: „Pod vedením tímu riadiacich pracovníkov je flexibilná práca výhrou pre všetkých zúčastnených. Z rozhovorov s podnikateľmi sa dozvedáme, že kľúčovú úlohu pri riadení na diaľku zohráva dôvera a voľnosť, a keď sú tieto na mieste, výhody sú všetkým zjavné: vyššia produktivita, lepšia udržateľnosť zamestnancov a nižšie prevádzkové náklady.“

Podľa prieskumu spoločnosti Regus 35 % slovenských firiem (v celosvetovom meradle 37 %) využíva špeciálne systémy na monitorovanie efektívnosti zamestnancov a podávanie správ a 49 % manažérov, ktorí svoje tímy riadia na diaľku, využíva na komunikáciu s nimi videohovory (43 % celosvetovo).

Flexibilnú prácu môžu obzvlášť oceniť najmä mladší pracovníci. Avšak len 16 % respondentov na Slovensku zastáva názor, že mladší zamestnanci sa vďaka práci na diaľku učia väčšej zodpovednosti.

Okrem toho celosvetovo prevláda názor, že flexibilná práca formuje nový druh interakcie medzi manažérmi úsekov a členmi tímov, ktoré riadia. Na Slovensku je však toto číslo opäť nízke – len 19 % respondentov si myslí, že riadenie na diaľku pomáha vytvárať profesionálnejšie vzťahy.

Kľúčové zistenia na Slovensku:

• 52 % pracovníkov odpracuje na diaľku polovicu týždňa, prípadne viac,

• 27 % respondentov tvrdí, že dokonalé riadenie na diaľku je dosiahnuteľný cieľ, ale len ak riadiaci pracovníci absolvujú špeciálne školenie,

• pre 59 % respondentov je významným faktorom dôvera,

• 35 % firiem využíva na monitorovanie efektívnosti mobilných zamestnancov reportingové systémy,

• 49 % firiem využíva na komunikáciu medzi riadiacimi pracovníkmi a zamestnancami videohovory,

• 19 % respondentov verí, že manažment na diaľku umožňuje vytvoriť si so zamestnancami profesionálnejší vzťah.