Belgrade, Serbia,
30
June
2014
|
14:00
Europe/Berlin

Rast na domaćem tlu – nov pristup razvoju poslovanja

Novo globalno istraživanje kompanije Regus pokazalo je da preduzeća sve više insistiraju na rastu u okviru domaćeg tržišta umesto širenja na strana - ali balkanski region odstupa od ovog novog trenda.

Prema najnovijoj međunarodnoj poslovnoj anketi kompanije Regus, globalnog dobavljača radnih prostora, 250% više preduzeća trenutno insistira na rastu kompanije unutar domaćeg tržišta, u odnosu na one koji nastoje da ostvare rast u inostranstvu. Balkanski region, međutim, odstupa od ovih rezultata, jer 34% kompanija ostvaruje rast u inostranstvu, a samo 16% u zemlji.

Ovo istraživanje obradilo je mišljenja preko 20.000 viših rukovodilaca i vlasnika preduzeća u 95 zemalja.

Prema istraživanju, za pet najvažnijih prepreka međunarodnom razvoju smatra se sledeće:

  1. zapošljavanje vrhunskog osoblja (87%)
  2. slabo poznavanje lokalnih običaja i propisa i manjak kontakata (67%)
  3. uspostavljanje logističke i distributivne mreže (66%)
  4. manjak informacija o tržištu (61%)
  5. uspostavljanje IT infrastrukture i ostalih usluga (55%)

Fokus na rast na domaćem tlu još je naglašeniji na novim tržištima, kod kojih tri puta više kompanija (51%) insistira na domaćem rastu u odnosu na one koje rade na rastu u inostranstvu.

Ovo je dokaz da rezultate oporavka ekonomske klime oseća sve više ljudi u zemljama u razvoju pošto poverenje potrošača raste, a oslanjanje na proizvode iz uvoza se smanjuje.

U svom komentaru na istraživanje, portparol kompanije Regus navodi: „U poslednje dve godine, došlo je do značajnog oporavka, tako da firme sada ostvaruju veći rast na domaćem tržištu nego u inostranstvu. Ova promena nas podseća na to koliko je važno za preduzeća da ostanu fleksibilna i prilagodljivog obima kako bi mogla brzo da reaguju na kretanja na tržištu, ali ukazuje na znatan porast kupovne snage potrošača na tržištima u razvoju.

„Bilo da je reč o širenju na nova tržišta u zemlji ili u inostranstvu, nekoliko faktora je od ključne važnosti. Preduzećima je potreban pristup pouzdanim i svežim informacijama o tržištu, mogućnost sklapanja kontakata i lak pristup velikom broju opcija kada je potrebno izabrati najbolju lokaciju za novu ispostavu. Pored ovih potreba, tu su i fleksibilni radni prostori koji omogućavaju brzo reagovanje na situaciju na tržištu i oslobađaju kapital tako da se može investirati u dalji razvoj. Preduzećima je neophodna mogućnost brzog širenja, ali i povlačenja, u slučaju da se bolja prilika za rast ukaže na nekom drugom mestu.“