Belgrade,
30
June
2014
|
13:59
Europe/Berlin

Snaga žene

Fleksibilan rad ključan za omogućavanje majkama koje se vraćaju na posao da nastave da rade

„Da živimo u istinski ravnopravnom svetu, žene bi držale pola rukovodećih pozicija u državnoj upravi i kompanijama, a muškarci bi obavljali polovinu poslova u domaćinstvu“, piše Šeril Sendberg u svojoj knjizi, Lean In. Najnovije istraživanje kompanije Regus, dobavljača fleksibilnih radnih prostora, potvrdilo je da se uvreženi stavovi velikom brzinom menjaju jer je 71% firmi sa Balkana izjavilo da su kompanije koje ne žele da zaposle žene nakon porodiljskog odsustva na gubitku.

Za razliku od zastarelog shvatanja o majkama koje se na posao vraćaju praznog adresara i lošeg pamćenja, 55% balkanskih preduzeća smatra da mame koje rade poseduju dragocene veštine i stručnost. Ovo su ključna otkrića najnovijeg istraživanja kompanije Regus koje je obradilo mišljenja preko 19.000 vlasnika preduzeća i viših menadžera u 98 zemalja.

Ispitanici su odgovorili da glavne strategije koje pomažu majkama da nastave karijeru obuhvataju fleksibilno radno vreme, rad bliže kući i mogućnost makar povremenog održavanja video-konferencija umesto poslovnih putovanja.

Evo još nekoliko zanimljivih statističkih podataka:

  • 62% ispitanika sa Balkana izjavljuje da sve više žena želi da radi na daljinu nakon povratka na posao;
  • 59% kaže da ih rad bliže kući najviše motiviše;
  • 50% smatra da bi mogućnost rada sa pola radnog vremena pomogla majkama da se odluče za povratak na posao.

 

U svom komentaru na istraživanje, portparol kompanije Regus navodi: „Ako uzmemo u obzir istraživanja koja pokazuju da odsustvo žena u ekonomiji košta neke države čak i do 27% bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika [1]i da kompanije u čijem se rukovodstvu nalazi više žena ostvaruju veći profit,[2] jasno je da je došlo krajnje vreme da se kompanije suoče sa problemom prilagođavanja radne prakse majkama koje rade.

„Kompanije ne poriču značaj majki koje rade, ali kada se žene vrate sa porodiljskog odsustva često shvataju da kombinovanje poslovnih i ličnih dužnosti može biti veoma zahtevno, ako ne i nemoguće. Stoga ne iznenađuje da sve veći broj majki zahteva fleksibilno radno vreme. Bilo da je reč o fleksibilnom radnom vremenu, mogućnosti rada bliže kući ili porodici bar deo vremena, ili pak opcija video-konferencija umesto poslovnih putovanja, ove promene igraju ključnu ulogu u podsticanju sve većeg broja majki da se vrate na radno mesto i stvaranju savremene radne snage.“


[1] IMF, Women, Work and the Economy, septembar 2013.

[2] The Financial Times, Research shows profitable companies have more women on the board, 25. jul 2013.

Boilerplate

Više o preduzeću:

 

Regus je globalni dobavljač radnih prostora.

 

Naša mreža praktičnih, kvalitetnih i potpuno servisiranih radnih prostora obuhvata više od 1.700 poslovnih centara u 100 zemalja, a omogućava vam obavljanje poslovnih zadaća, bez obzira na to da li vam prostor potreban na samo nekoliko minuta ili na nekoliko godina. Kompanije kao što su Google, Toshiba i GlaxoSmithKline su izabrale Regus da bi mogle fleksibilnije raditi i biti još uspešnije.

 

Ključ za fleksibilni rad je udobnost, pa Regus otvara prostore gde god je potrebna podrška za 1,5 miliona članova – u centrima gradova, predgrađima, trgovačkim i maloprodajnim centrima, železničkim stanicama,

stanicama uz autoput, pa čak i u okviru mesnih zajednica.

 

Kompanija Regus je osnovana u Briselu u Belgiji 1989. godine, njeno sedište se nalazi u Luksemburgu i kotira se na Londonskoj berzi. Da biste dobili više informacija, posetite:

www.regus.com