Istanbul,
30
June
2014
|
20:49
Europe/Berlin

İhracata Yönelen Şirketler Daha Kazançlı

Regus'un son araştırmasına göre, gelir ve kar artışı bildiren ihracatçı şirketlerin oranı, sadece yerel pazarlara odaklananlara göre daha yüksek.

İhracatçı şirketlerin yüzde 48'i son 12 ayda kar artışı sağladığını belirtirken, yalnızca yurtiçinde çalışan şirketlerin yüzde 36'sı kar artışı sağladığını söylüyor. İhracatçı şirketler arasında ise yurtdışında ofis açanlar daha avantajlı görünüyor.

Araştırmaya göre daha geniş bir potansiyel müşteri havuzuna sahip olmak ihracatçılar için önemli bir avantaj sağlarken, müşterileriyle aynı ülkede varlık gösterebilen şirketler de bu yarışta öne çıkıyor. Türkiye'deki ihracatçı şirketlerin yüzde 84'ü müşteriyle fiziksel yakınlığın pazarlama etkinliğini artırdığını düşünüyor. Müşteriye yakın olmak şirketlerin satışlarını arttırmasını, müşterisini ve pazarı daha iyi anlamasını sağlıyor.

Ancak yurtdışında büyüme şirketler için çok önemli bir karar ve destek sağlanmadığında çeşitli zorluklara da sebep olabiliyor. Türkiye'deki şirketlerin yüzde 62'si hükümetin ticaret heyetlerinin yasalara ve mevzuata ilişkin konularda tavsiye vererek yurtdışında büyümek isteyen şirketlere yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Araştırma sonuçlarına göre;

· Türkiye'deki şirketlerin yüzde 78'i müşteriye yakın olmanın, müşteri sorunlarını daha verimli bir şekilde çözmeyi sağladığını düşünüyor.

· Türkiye'deki şirketlerin yüzde 78'i müşterilerine yakın bir lokasyonun müşteri memnuniyetini yükseltebileceğine ve müşteriyi elde tutma yüzdelerini artırabileceğine inanıyor

· Türkiye'deki şirketlerin yüzde 64'ü, hükümetin vergi ve mevzuat hakkında vereceği tavsiye ile desteğin şirketlerin yurtdışında büyümesini kolaylaştıracağı görüşünde.

Araştırma sonuçlarını yorumlayan Regus sözcüsü şunları dile getiriyor:

"Araştırmamıza katılan profesyoneller, müşteriye fiziksel olarak yakın olmanın şirketlere birçok fayda sağladığını söylüyor. Müşterilerine yakın lokasyonlarda şube veya ofis açan şirketlerin müşteriyi elde tutma, sorun çözme ve müşteri memnuniyeti alanlarında önemli fayda sağladığını düşünüyor. Öte yandan, yurtdışında varlık göstermek, hükümetten destek alamazsanız zorlu bir görev olarak karşınıza çıkıyor. Araştırmaya katılan şirketler, hükümetlerinin ticari heyetlerinden bekledikleri en önemli yardımın yasa ve mevzuata ilişkin tavsiyeler, vergilendirme ve yerel gümrük bilgileri ile uygun networking alanları konularında danışmanlık almak olduğunu söylüyor."